LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' - Trực cơ quan -Đ/c Tùng và bộ phận PV - Trường
10h00' Bế mạc Lớp Lớp BD Bí thư Đảng ủy cấp xã - Đ/c Dương Thanh Bình - PHT, CN, Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng HTB
13h30' - Trực cơ quan - Đ/c Tùng và bộ phận PV - Trường
» Xem lịch công tác tuần