LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4 ngày 22 tháng 1 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' - Chuyên môn - CCVC - Trường
13h30' - Chuyên môn - CCVC - Trường
» Xem lịch công tác tuần