LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 2 ngày 19 tháng 4 năm 2021
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' Thi TN lớp TCLLCT- HC K13 Kỳ Sơn Ban coi thi Kỳ Sơn
13h30' Thi TN lớp TCLLCT- HC K13 Kỳ Sơn Ban coi thi Kỳ Sơn
» Xem lịch công tác tuần