Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với vị trí, vai trò quan trọng là tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; trong những năm qua Đảng ủy Trường Chính trị đã tập trung lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm Nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4 ngày 27 tháng 5 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' – Họp Đảng ủy - Đảng ủy - P Họp T2
07h30' – Các lớp CCLLCT học chuyên đề ngoại khóa - Đ/c Kha Văn Tám, TUV, PTBTT Ban TGTU (báo cáo) - HTA
08h00' - Dự họp Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị TW12 - Đ/c Lê Thị Hoài Chung - HT; Đ/c Dương Thanh Bình - PHT - Hội trường tầng 4 , Cơ quan Tỉnh ủy
09h00' – Họp BGH - BGH - P.họp T2
14h00' – Các lớp CCLLCT học chuyên đề ngoại khóa - Đ/c Phạm Văn Vinh, PGĐ Sở KH và ĐT (báo cáo) - HTA
14h00' - Tổng duyêt ĐH Đảng bộ trường - Đảng viên - HT B
15h00' – Sinh hoạt chuyên môn - CCVC - HTB
» Xem lịch công tác tuần

Thực hiện Công văn số 3286-CV/TU 11/6/2018 ngày của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về mở lớp TCLLCT-HC ngoài giờ, Trường Chính trị Nghệ An có kế hoạch chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm các Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính , cụ thể như sau: