LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 7 ngày 1 tháng 10 năm 2022
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' Trực cơ quan Đ/c Xuân và bộ phận phục vụ Trường
13h30' Trực cơ quan Đ/c Xuân và bộ phận phục vụ Trường
» Xem lịch công tác tuần