Thực hiện kế hoạch số 922-KH /TCT về Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sáng nay, ngày 22 tháng 02 năm 2020; Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Openland tổ chức khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp cho đội ngũ cán bộ viên chức nhà trường...

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4 ngày 26 tháng 2 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h15' Họp Tiểu ban Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng Tỉnh ủy
07h30' - Chấm thi TN các lớp TCLLCTHC: K48.5; K48.6; K15 Anh Sơn - Theo quyết định - P. họp tầng 3
13h30' - Duyệt ĐH Chi bộ phòng TC-TH và Chi bộ phòng QLĐT và NCKH -Đảng ủy, Chi ủy 2 Chi bộ P. họp tầng 3
» Xem lịch công tác tuần

Thực hiện kế hoạch số 922-KH /TCT về Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sáng nay, ngày 22 tháng 02 năm 2020; Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Openland tổ chức khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp cho đội ngũ cán bộ viên chức nhà trường...

Căn cứ Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2020; Trường Chính trị Nghệ An thông báo tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung (2020 - 2021) học tại Trường