LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 3 ngày 5 tháng 7 năm 2022
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 Đảng viên Trường
14h00' Tổ chức họp xét ĐKTN các Lớp TCLLCT K20 Yên Thành, K24 Diễn Châu, K12 Quỳ Hợp, K51.5, K10 Quỳ Châu; xét ĐKDTTN Lớp TCLLCT, K51.6 Theo QĐ PHT3
» Xem lịch công tác tuần