Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.1; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1 năm 2024 như sau: - Lớp BD ngạch Chuyên viên và tương đương K38.1: 19h30 phút - Thứ Tư, ngày 28/02/2024 (Học ngoài giờ hành chính)... - Lớp BD ngạch Chuyên viên chính và tương đương K14.1: 19h30 phút - Thứ Hai, ngày 04/3/2024 (Học ngoài giờ hành chính)

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 5 ngày 22 tháng 2 năm 2024
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' Chuyên môn VC, NLĐ Trường
13h30' Chuyên môn VC, NLĐ Trường
» Xem lịch công tác tuần

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.1; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1 năm 2024 như sau: - Lớp BD ngạch Chuyên viên và tương đương K38.1: 19h30 phút - Thứ Tư, ngày 28/02/2024 (Học ngoài giờ hành chính)... - Lớp BD ngạch Chuyên viên chính và tương đương K14.1: 19h30 phút - Thứ Hai, ngày 04/3/2024 (Học ngoài giờ hành chính)