LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 2 ngày 30 tháng 3 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' – Họp thẩm định các chương trình bồi dưỡng năm 2020 - Theo quyết định - P Họp T3
14h00' – Họp thẩm định các chương trình bồi dưỡng năm 2020 - Theo quyết định - P Họp T3
» Xem lịch công tác tuần