LỊCH CÔNG TÁC

Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' Trực cơ quan Đ/c Xuân và bộ phận phục vụ Trường
13h30' Trực cơ quan Đ/c Xuân và bộ phận phục vụ Trường
17h30' Tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập Ban quản lý cơ sở II (2018-2023) Đ/c Lê Thị Hoài Chung - HT Hội trường T2, Làng Sinh viên cơ sở II - Trường Đại học Vinh
» Xem lịch công tác tuần

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là trường thứ hai trong cả nước công nhận đạt chuẩn mức 1. Là một trong những trường đi đầu đổi mới, chủ động tích cực và có bước đi bài bản, trong đó nhiều tiêu chí vượt chuẩn, tiệm cận đến chuẩn mức 2...