LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 2 ngày 17 tháng 1 năm 2022
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
06h00' Đi nghiên cứu thực tế Huyện Quỳnh Lưu Theo QĐ Quỳnh Lưu
13h30' Đi nghiên cứu thực tế Huyện Yên Thành Theo QĐ Yên Thành
» Xem lịch công tác tuần