LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 3 ngày 1 tháng 12 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h30' Chào cờ VC, NLĐ HTB
08h30' Lớp BD kiến thức Kinh điển học GV HTB
13h30' Hướng dẫn thi TN lớp Quỳnh Lưu K22 Đ/c Phan Tiến Dũng - PHT, CN Quỳnh Lưu
14h00' Lớp BD kiến thức Kinh điển học GV HTB
19h30' Dự lễ công bố quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động Hạng ba Đ/c Lê Thị Hoài Chung - HT Yên Thành
» Xem lịch công tác tuần