Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 10/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng...

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2024
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
08h00' Khai giảng lớp TCLLCT K54B.13 (Đô Lương) Đ/c Vương Quang Minh - HT; Đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT&NCKH; Chủ nhiệm Đô Lương
14h00' Đón Lớp TCLLCT (hệ không tập trung) huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang đi NCTT tại tỉnh Nghệ An Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - PHT; Đ/c Nguyễn Văn Thành (báo cáo); Đ/c Việt HTB
19h30' Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K38.5; K38.6; K38.7 Đ/c Phan Tiến Dũng - PHT; Đại diện lãnh đạo P.QLĐT&NCKH; CN Trường
» Xem lịch công tác tuần

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 10/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng...