Sáng ngày 30/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu, khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Nhìn từ thực tiễn Nghệ An hiện nay". Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Nghi Lộc; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu...

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 2 ngày 5 tháng 6 năm 2023
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' Hướng dẫn thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT K15 Kỳ Sơn Đ/c Phan Tiến Dũng, PHT; Chủ nhiệm; đ/c Tùng Kỳ Sơn
08h00' Khai mạc các lớp BD kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã và Xây dựng Nông thôn mới BGH (đ/c Tặng chủ trì); Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng; Chủ nhiệm HTA
13h30' Chuyên môn VC, NLĐ Trường
» Xem lịch công tác tuần

Sáng ngày 30/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu, khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Nhìn từ thực tiễn Nghệ An hiện nay". Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Nghi Lộc; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu...