Sáng ngày 21/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 120 học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020...

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2020
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' - Dự họp UBND Tỉnh - Đ/c Lê Thị Hoài Chung - HT - Văn phòng UBND Tỉnh
08h00' - Giảng viên tham gia học lớp BDKT Kinh điển Mác, Lênin, TT Hồ Chí Minh - Giảng viên - HTB
13h30' – Chuyên môn - VC, NLĐ - Trường
14h00' Giảng viên tham gia học lớp BDKT Kinh điển Mác, Lênin, TT Hồ Chí Minh Giảng viên HTB
» Xem lịch công tác tuần

Sáng ngày 21/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 120 học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020...