Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.5, K38.6
09/06/2024 12:57
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.5, K38.6 năm 2024 như sau: Thời gian: 19h30 phút - Thứ Sáu, ngày 14/6/2024 (Học ngoài giờ hành chính)...
Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.5, K38.6

📣📣📣THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG K38.5, K38.6

🌹Thời gian: 19h30 phút - Thứ Sáu, ngày 14/6/2024 (Học ngoài giờ hành chính)

👉1.Đối tượng, tiêu chuẩn:- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu 

👉2. Thời gian, hình thức:- Thời gian: Học vào 05 buổi tối trong tuần- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.

👉3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

👉4. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com