Thực hiện công tác tuyển sinh Trung cấp chính trị - Hành chính năm 2020
20/02/2020 10:40
Căn cứ Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2020; Trường Chính trị Nghệ An thông báo tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung (2020 - 2021) học tại Trường
Thực hiện công tác tuyển sinh Trung cấp chính trị - Hành chính năm 2020

TỈNH UỶ NGHỆ AN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
*

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Số:  -CV/TCT                                   
V/v thực hiện công tác tuyển sinh
 TCLLCT- HC năm 2020 
 Nghệ An, ngày      tháng 02 năm  2020

 

    Kính gửi:  Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
                                  
    Căn cứ Kế hoạch số 225-KH/TU  ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Nghệ  An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2020; Trường Chính trị Nghệ An thông báo tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung (2020 - 2021) học tại Trường như sau:    

    1.Tiêu chuẩn

    Học viên phải đủ các điều kiện:
    - Có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên;
    - Có trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị hoặc tương đương;
    - Tự nguyện đi học, không đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn khác;
    - Là cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quản lý cử đi học;
    - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.
    - Về độ tuổi:   
    + Hệ tập trung: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
    + Hệ không tập trung: Nam từ 35 tuổi, nữ từ 30 tuổi trở lên (nam là những người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở trở lên; những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh niên thiếu nhi từ cấp huyện trở lên được giảm 05 tuổi)

    Lưu ý:

    1. Học viên đã được xét tuyển và thông báo nhập học nhưng không nhập học (Không có lí do chính đáng) thì không xét tuyển vào các lớp trong năm và năm tiếp theo.

    2. Về chế độ (đối với các lớp tại trường trong giờ hành chính): Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được Tỉnh chi ngân sách; viên chức và các đối tượng khác kinh phí do đơn vị hoặc cá nhân cử được đi học phải đảm nhiệm (Theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-NĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

    2. Hồ sơ dự tuyển

    a. Hồ sơ cá nhân (mẫu do nhà trường ban hành)

    (1). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc cơ quan đơn vị công  tác, có dán ảnh (4x6) đóng dấu giáp lai.
    (2). Đơn xin đi học.
    (3). Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền.
    (4). Bản cam kết không đang tham gia các lớp học khác (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị quản lý)
    (5). Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên (phô tô có công chứng).
    (6). Chứng nhận sơ cấp LLCT hoặc Giấy chứng nhận tương đương Sơ cấp lý luận chính trị (phô tô có công chứng).

    b. Hồ sơ tổ chức

    - Tờ trình cử cán bộ đi học của Huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh;
    - Danh sách dự tuyển (có mẫu gửi kèm theo)   

    3. Thời gian đào tạo

    - Các lớp hệ chính quy tập trung thời gian học 06 tháng khai giảng vào tháng 9 năm 2020.
    - Các lớp hệ không tập trung (học từ 07 đến 10 ngày làm việc mỗi tháng) thời gian học 14 tháng khai giảng theo kế hoạch (riêng các lớp mở tại Trường Chính trị dự kiến khai giảng vào tháng 9 và tháng 11 năm 2020).  
    - Các lớp học ngoài giờ hành chính (Thứ 7, chủ nhật) thời gian học 14 tháng, nhà trường chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm.

    4. Thời gian nhận hồ sơ

    Hồ sơ và danh sách học viên gửi về Phòng Quản lý đào tạo & NCKH của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trước ngày 25/5/2020.
    Điện thoại liên hệ:  Đ/c Lê Thu Hường - TP : 0913368068; Đ/c Thái Thị Kim Anh - CV 0948766239.
    Trường Chính trị tỉnh mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các huyện thành ủy, thị ủy; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BTC Tỉnh ủy; Sở NV (để phối hợp),
- BGH,
- Lưu ĐT, VT. 

 K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Phan Tiến Dũng

 

Tải văn bản gốc