Mở Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung
29/04/2020 03:23
Thực hiện Công văn số 3286-CV/TU 11/6/2018 ngày của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về mở lớp TCLLCT-HC ngoài giờ, Trường Chính trị Nghệ An có kế hoạch chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm các Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính , cụ thể như sau:
Mở Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung

 

THÔNG BÁO
Mở Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung
-----


      Thực hiện Công văn số 3286-CV/TU 11/6/2018 ngày của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về mở lớp TCLLCT-HC ngoài giờ, Trường Chính trị Nghệ An có kế hoạch chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm các Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính, cụ thể như sau:

      1.Tiêu chuẩn

      Học viên phải đủ các điều kiện:

            - Có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên;

            - Có trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị hoặc tương đương;

            - Tự nguyện đi học, không đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn khác;

            - Là cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quản lý cử đi học;

            - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.

           - Về độ tuổi: Nam từ 35 tuổi, nữ từ 30 tuổi trở lên (nam là những người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở trở lên; những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh niên thiếu nhi từ cấp huyện trở lên được giảm 05 tuổi)

      2. Hồ sơ dự tuyển (mẫu do nhà trường ban hành)

            (1). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc cơ quan đơn vị công  tác, có dán ảnh (4x6) đóng dấu giáp lai;

            (2). Đơn xin đi học;

            (3). Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền;

            (4). Bản cam kết không đang tham gia các lớp học khác (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị quản lý);

            (5). Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên (phô tô có công chứng);

            (6). Chứng nhận sơ cấp LLCT hoặc Giấy chứng nhận tương đương Sơ cấp lý luận chính trị (phô tô có công chứng);

            (7). Có xác nhận chức danh quy hoạch (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

      3. Thời gian đào tạo

      - Các lớp hệ không tập trung (học vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tháng) thời gian học 14 tháng, nhà trường chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm.

      4. Thời gian nhận hồ sơ

      Hồ sơ và danh sách học viên gửi về Phòng Quản lý đào tạo & NCKH của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

      Điện thoại liên hệ:  Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng Phòng : 0913368068; Đ/c Thái Thị Kim Anh - Chuyên viên: 0948766239.

      Nhận được thông báo này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo để người có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học./.   

 

Nguồn