Mở Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
29/04/2020 10:18
Trường Chính trị Nghệ An có kế hoạch mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính
Mở Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

THÔNG BÁO
Mở Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
-----


     Trường Chính trị Nghệ An có kế hoạch mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính, cụ thể như sau:        

     1. Đối tượng tiêu chuẩn:

     a. Đối với chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu.

     b. Đối với chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: ngoài quy định tại điểm a, người dự học phải có chứng chỉ đã học xong chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

     c. Đối với chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

     2. Thời gian mở lớp, thời gian học, địa điểm:

     - Nhà trường chiêu sinh liên tục vào các tháng trong năm.

     - Thời gian học: Dự kiến 02 tháng; chủ yếu học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần (hoặc theo nhu cầu của phần đông học viên đăng kí).

     - Tại Trường Chính trị Nghệ An, 121 Lê Hồng Phong - TP Vinh.

     (Riêng các đơn vị, địa phương nếu số lượng đăng ký đông trên 50 học viên, nhà trường sẽ mở lớp tại những đơn vị, địa phương nếu có yêu cầu).

     3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:

     - Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Chứng chỉ học xong chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo chương trình đã học.

     - Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Chứng chỉ học xong chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo chương trình đã học.

     - Đối với Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Chứng chỉ học xong chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo chương trình đã học.

     4. Hồ sơ thủ tục nhập học:

     - Đơn xin đi học của cá nhân;

     - Bản sao chứng nhận học xong chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (đối với người dự học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính).

     Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Quản lý Đào tạo & NCKH Trường Chính trị Nghệ An hoặc bằng điện thoại:

    - Đ/c Thái Thị Kim Anh ĐT 0948766239; Email: kimanhdtctna@gmail.com

     Nhận được thông báo này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo để người có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học./.

Nguồn

Admin