Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị k70.b06 và k70.b25 (khóa học 2019 - 2021)
29/09/2019 11:11
Chiều ngày 29/9/2019, tại Trường Chính trị Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K70.B06 và K70.B25 hệ không tập trung, khóa học 2019 – 2021
Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị k70.b06 và k70.b25 (khóa học 2019 - 2021)