Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính K49.5 và K49.6
11/11/2019 09:31
Ngày 11/11/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng 02 Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K49.5 và K49.6 với 101 học viên đang công tác tại các sở, ban, ngành và các đơn vị cấp huyện, xã.
Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính K49.5 và K49.6