Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên k33.11
05/10/2019 09:10
Thực hiện chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2019, sáng nay ngày 5/10, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K33.11 cho 91 học viên là cán bộ, viên chức công tác tại các khoa, phòng, ban chuyên môn thuộc trường Đại học Vinh
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên k33.11