Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Lớp thứ 2)
15/11/2019 09:34
Ngày 13/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lớp thứ 2). Dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Lớp thứ 2)

 

Ngày 13/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lớp thứ 2). Dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo. Về phía Tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; đồng chí Hồ Phúc Hợp – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy Ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ giúp việc lớp học. Đặc biệt, dự Lễ Khai giảng có 60 học viên của Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, năm 2019.

 


    Đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học
phát biểu Khai giảng

Theo chương trình bồi dưỡng, khóa học sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 01/12/2019. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề với nội dung cơ bản: Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và dư luận xã hội; Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước và tỉnh Nghệ An; Chiến lược cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong điều kiện hiện nay; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Thời cơ và thách thức đối với đất nước và tỉnh Nghệ An; Kỹ năng diễn thuyết và tổ chức quán triệt nghị quyết của Đảng; Kỹ năng, phương pháp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào chỉ đạo thực tiễn; Tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh Nghệ An hiện nay và những định hướng đến năm 2020; Phương pháp lãnh đạo và kỹ năng xử lý các tình huống, phức tạp điểm nóng về ANTT trên địa bàn Nghệ An.

      Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhiệt liệt chào mừng 60 cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 tham gia khóa học. Đồng chí khẳng định việc chuẩn bị lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh hết sức quan trọng. Đây là lần thứ hai Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc tổ chức lớp học nhằm đào tạo, huấn luyện để có đội ngũ cán bộ có chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ và các nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật, nghiêm túc trong tiếp thu các bài giảng, đầu tư thời gian để nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, làm giàu thêm lý luận và ứng dụng có hiệu quả trong quá trình công tác. Ngoài giờ học trên lớp, học viên sẽ có thời gian đi thực tế, vì vậy cần quan tâm lựa chọn những vùng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn để cùng chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của mình giúp các địa phương, địa bàn cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời thông qua thực tiễn để củng cố về mặt lý luận nhằm giải quyết tốt hơn các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh.

     Đại diện các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Huyện ủy Anh Sơn thể hiện niềm vinh dự của toàn thể học viên khi được tham gia khóa học; cảm ơn Tỉnh ủy Nghệ An; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị Tỉnh đã tổ chức khóa học, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, cố gắng lĩnh hội, trau dồi kiến thức để đạt được kết quả học tập tốt, áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học trong công tác của mình tại địa phương, đơn vị./.

Một số hình ảnh

Đ/c TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện CTQG Hồ Chí Minh
công bố Quyết định mở Lớp

Đ/c Hồ Phúc Hợp – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học
công bố các quyết định của Tỉnh ủy về Lớp học

Đ/c TS Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Hiệu trưởng Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn
Đại diện học viên phát biểu

 Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Lớp

 Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Lớp