Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - K10 năm 2020
07/07/2020 05:42
Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - K10 năm 2020, kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - K10 năm 2020

 DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ CHẤM TIỂU LUẬN VIÊN
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - K10 (TT) năm 2020

STT Họ và tên Đơn vị công tác Giáo viên hướng dẫn
01 Đặng Thị Vân Anh Sở Thông tin và truyền thông NCS.Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng
Mobi:0913058277
Email: hoaichungbs@gmail.com
02 Nguyễn Thị Lan Anh Sở Lao động - TBXH
03 Trần Thị Hồng Cẩm Sở Lao động - TBXH
04 Nguyễn Mai Chi Ban QL Khu kinh tế Đông Nam
05 Lô Văn Chiến UBND huyện Quế Phong ThS.Phan Tiến Dung – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0984963448
Email: manhdung69@gmail.com
06 Lê Thùy Dung Sở Nội vụ
07 Phan Thùy Dung UBND thành phố Vinh
08 Hà Văn Đạt Sở Kế hoạch và đầu tư
09 Phạm Công Giang Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh
Phó Trường khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0915358785
Email:thanhtct76@gmail.com
10 Nguyễn Thị Xuân Hồng Sở Thông tin và truyền thông
11 Thái Thị Thùy Giang UBND thành phố Vinh
12 Nguyễn Thị Thúy Hằng UBND thành phố Vinh
13 Bạch Thị Thúy Hoa Sở Nông nghiệp & PTNT ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phó Trưởng P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 091378140
Email: khacthangpkhtct@gmail.com
14 Phan Duy Hải Sở Kế hoạch và đầu tư
15 Phan Văn Hồng Liên đoàn Lao động tỉnh
16 Trương Thị Hợi UBND thành phố Vinh CN. Lê Anh Xuân
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0913078468
Email: leanhxuan367@gmail.com
17 Hoàng Mạnh Hùng Sở Tài chính
18 Nguyễn Quang Hùng UBND huyện Hưng Nguyên
19 Thái Văn Hùng Sở Giao thông vận tải
20 Hồ Thị Thanh Huyền UBND thành phố Vinh NCS.Thái Xuân Sang
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0915779259
21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Sở Công thương
22 Nguyễn Văn Khang Sở Công thương
23 Trần Kim Khánh TTPhát triển quỹ đất TP Vinh
24 Nguyễn Thị Lan Sở Nội vụ ThS. Hồ Thị Hương
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0983244995
Email:hohung75tct@gmail.com
25 Nguyễn Quốc Lâm UBND huyện Quế Phong
26 Nguyễn Thị Hương Lê UBND thành phố Vinh
27 Thái Thị Hồng Liên CC TCĐLCL - Sở KH - CN
28 Hoàng Thị Thùy Linh Sở Kế hoạch và đầu tư ThS.Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0914576786
Email: thuhangtctna@gmail.com
29 Nguyễn Thị Huyền Linh Văn phòng UBND tỉnh
30 Vũ Thanh Lịnh Sở Văn hóa và Thể thao
31 Nguyễn Thị Lý Minh Hội LH Phụ nữ tỉnh ThS. Trần Duy Rônin
Phó Trưởng P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0984155186
Email: ronintct@gmail.com
32 Nguyễn Đình Nam Sở Giao thông vận tải
33 Lê Thị Kim Ngân Sở Y tế
34 Đoàn Thị Kim Oanh Ban QL Khu kinh tế Đông Nam NCS.Dương Thanh Bình – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0946033568
Email: duongthanhbinh.net@gmail.com
35 Nguyễn Thị Kim Oanh Hội LH Phụ nữ tỉnh
36 Mai Hồng Phong CCThủy sản - Sở NN và PTNT
37 Hồ Anh Phương Sở Kế hoạch và đầu tư
38 Nguyễn Thị Thủy Phương Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0912657559
Email: hoaiantct@gmail.com
39 Nguyễn Mai Phượng CC TCĐLCL - Sở KH - CN
40 Nguyễn Bảo Tuấn Khu di tích Kim Liên - Sở VH - TT
41 Lưu Đình Thành Văn phòng UBND tỉnh
42 Võ Văn Thành Ban An toàn giao thông tỉnh ThS.Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0984963448
Email: nguyenmytangbtc@gmail.com
43 Lê Thị Thu Thảo Sở Nội vụ
44 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Sở Nông nghiệp & PTNT
45 Vũ Thị Thanh Thủy UBND thành phố Vinh ThS.Võ Thị Thu Hà
P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0982346308
Email: vothuyhatct@gmail.com
46 Phan Thị Trang Liên đoàn Lao động tỉnh
47 Đinh Thị Huyền Trâm Sở Thông tin và truyền thông
48 Trần Nguyên Truyền Sở Y tế ThS.Phạm Như Quỳnh
Trường Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0983233834
Email: nhuquynhtct@gmail.com
49 Nguyễn Văn Ý UBND huyện Nam Đàn
50 Hà Thị Yến Đoàn Ca múa nhạc DT - Sở VH TT
51 Trần Thị Xuân Mai UBND huyện Nghi Lộc