Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Anh Sơn - K34.2 năm 2020
07/07/2020 05:20
Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Anh Sơn - K34.2 năm 2020, kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Anh Sơn - K34.2 năm 2020

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ CHẤM TIỂU LUẬN
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Anh Sơn - K34.2 năm 2020

STT Họ và tên Đơn vị công tác Giáo viên hướng dẫn
001 Nguyễn Thị Thúy An UBND huyện Anh Sơn NCS.Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng
Mobi:0913058277
Email: hoaichungbs@gmail.com
002 Nguyễn Thị Kim Anh Trường Mầm non Cao Vều
003 Nguyễn Thị Vân Anh UBND xã Hội Sơn
004 Lê Thị Bắc Trạm Y tế xã Long Sơn
005 Nguyễn Thị Thanh Chiến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
006 Đặng Thị Chuyên Trạm Y tế xã Đỉnh Sơn
007 Phạm Văn Cương UBND xã Thành Sơn
008 Võ Tá Đại Trường THCS Hùng Sơn ThS.Phan Tiến Dung – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0984963448
Email: manhdung69@gmail.com
009 Lê Thị Diệu UBND xã Hùng Sơn
010 Nguyễn Văn Tiến Dũng C.Ty TNHH MTV Thủy lợi
011 Nguyễn Xuân Dũng Trường THCS Tào Sơn
012 Nguyễn Đức Dương Trường Tiểu học Hùng Sơn
013 Nguyễn Ngọc Giáp Trạm Y tế xã Phúc Sơn
014 Nguyễn Thị Ngọc Hà Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
015 Hà Thanh Hải Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn ThS.Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0984963448
Email: nguyenmytangbtc@gmail.com
016 Hoàng Thị Thúy Hằng Trường THCS Phúc Sơn
017 Nguyễn Thị Hằng UBND xã Hùng Sơn
018 Trần Thị Hậu Trường Mầm non Thị trấn
019 Đậu Thị Hiền Trường Mầm non Đỉnh Sơn
020 Nguyễn Thị Hiền Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
021 Nguyễn Viết Hiển Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
022 Phan Sỹ Hiếu Trạm Y tế xã Hoa Sơn NCS.Dương Thanh Bình – P.Hiệu trưởng
Mobi: 0946033568
Email: duongthanhbinh.net@gmail.com
023 Trần Thị Hiếu Trường Mầm non Bình Sơn
024 Nguyễn Thị Hồng Hoa UBND xã Lạng Sơn
025 Nguyễn Văn Hòa Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
026 Hồ Sỹ Hoàng UBND xã Hội Sơn
027 Nguyễn Thế Hoàng UBND xã Bình Sơn
028 Nguyễn Tất Hoàng Tram Y tế xã Thọ Sơn
029 Bùi Đức Hội Trường Tiểu học Thọ Sơn ThS.Phạm Như Quỳnh
Trường Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0983233834
Email: nhuquynhtct@gmail.com
030 Nguyễn Hữu Hồng Trường THCS Thọ Sơn
031 Nguyễn Sóng Hồng Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
032 Trần Thị Huệ UBND xã Thọ Sơn
033 Hoàng Văn Khánh UBND xã Tào Sơn
034 Nguyễn Minh Hưởng Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
035 Võ Thị Huyền Trường Tiểu học Tường Sơn
036 Lê Cảnh Kẹm Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn Nguyễn Thị Thanh
Phó Trường khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0915358785
Email:thanhtct76@gmail.com
037 Ngô Thị Mai Hương Trường Tiểu học Phúc Sơn
038 Lê Văn Kiều C.Ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Nam
039 Nguyễn Ngô Lê Trung tâm VHTT&TT huyện
040 Phan Thị Phượng Trường THCS Khai Lạng
041 Lê Thị Quý Trường Tiểu học Tường Sơn
042 Võ Thị Thu Loan Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn
043 Trần Thị Lộc UBND xã Cẩm Sơn ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phó Trưởng P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 091378140
Email: khacthangpkhtct@gmail.com
044 Lê Duy Long UBND xã Bình Sơn
045 Đặng Thị Lý UBND huyện Anh Sơn
046 Phan Thị Lý Trường Tiểu học Cẩm Sơn
047 Nguyễn Thị Mai Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
048 Hà Thị Mầu Trạm Y tế xã Thành Sơn
049 Lê Na Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
050 Nguyễn Thị Na UBND Thị trấn Anh Sơn NCS.Thái Xuân Sang
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0915779259
051 Nguyễn Hữu Nam Trường Tiểu Tam Sơn
052 Nguyễn Văn Nam Trường Tiểu học Long Sơn
053 Đào Thị Ngoan UBND xã Tào Sơn
054 Cao Thị Nguyên UBND Thị trấn Anh Sơn
055 Trần Thị Mai Nhung Chi cục Thi hành án dân sự CN. Lê Anh Xuân
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0913078468
Email: leanhxuan367@gmail.com
056 Đặng Thị Phương Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
057 Nguyễn Thị Loan Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
058 Phạm Viết Quân Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
059 Vi Văn Quang UBND xã Thọ Sơn
060 Nguyễn Thị Loan UBND xã Vĩnh Sơn
061 Vương Thị Quỳnh UBND xã Cẩm Sơn ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0902286684
Email: nguyentuanqlnn@gmail.com
062 Dương Hồng Sâm UBND xã Tường Sơn
063 Trần Văn Sáng UBND xã Thạch Sơn
064 Hà Văn Sơn Trung tâm VHTT&TT huyện
065 Nguyễn Hồng Sơn UBND xã Lĩnh Sơn
066 Phan Hồng Sơn Trạm Y tế xã Cẩm Sơn
067 Hoàng Thị Tại Trường Mầm non Khai Sơn
068 Nguyễn Trí Tâm UBND xã Tường Sơn ThS. Trần Duy Rônin
Phó Trưởng P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0984155186
Email: ronintct@gmail.com
069 Nguyễn Anh Tân Trạm Y tế, Hùng Sơn
070 Phan Hồng Thạch Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
071 Lê Viết Thắng Trường Tiểu Thành Sơn
072 Nguyễn Đình Thắng Trạm Y tế xã Bình Sơn
073 Nguyễn Văn Thắng UBND xã Cẩm Sơn
074 Đặng Đình Thanh UBND xã Hùng Sơn ThS.Cao Diệu Linh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0904819583
Email: dieulinhqlnn@gmail.com
075 Đoàn Văn Thanh Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
076 Trần Thị Thành UBND xã Lạng Sơn
077 Bùi Thị Thảo UBND xã Đức Sơn
078 Hồ Thị Thảo Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
079 Trần T. Phương Thảo Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
080 Nguyễn Ngọc Thế UBND xã Đức Sơn
081 Nguyễn Thị Thêu Trạm Y tế xã Lĩnh Sơn ThS. Hồ Thị Hương
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0983244995
Email:hohung75tct@gmail.com
082 Nguyễn Thị Thi Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
083 Nguyễn Công Thịnh Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
084 Bùi Đức Thọ UBND xã Thạch Sơn
085 Lương Văn Thỏa UBND xã Cẩm Sơn
086 Hoàng Hữu Trung Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
087 Lương Thị Thu UBND xã Thạch Sơn
088 Phạm Thị Mai Thu Trường Mầm non Vĩnh Sơn Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0912657559
Email: hoaiantct@gmail.com
089 Nguyễn Thị Thương UBND xã Thạch Sơn
090 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
091 Bùi Xuân Thủy Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
092 Chu Thị Thủy Trạm Y tế xã Tào Sơn
093 Hồ Thị Thủy UBND xã Hùng Sơn
094 Nguyễn Thanh Tĩnh UBND xã Thọ Sơn
095 Lê Thị Trâm UBND xã Thành Sơn ThS.Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0914576786
Email: thuhangtctna@gmail.com
096 Nguyễn Thị Hà Trang UBND huyện Anh Sơn
097 Nguyễn Văn Thông UBND xã Đức Sơn
098 Nguyễn Đình Trường Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
099 Lê Thị Tuyết Trường Mầm non Tường Sơn
100 Nguyễn Xuân Vân Trạm TT&BVTV huyện
101 Cao Thị Văn Trường Mầm non Tường Sơn ThS.Võ Thị Thu Hà
P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0982346308
Email: vothuyhatct@gmail.com
102 Trần Quang Vũ UBND huyện Anh Sơn
103 Đặng Duy Xuân Trường THCS Cao Sơn
104 Nguyễn Thị Xuân UBND xã Đỉnh Sơn
105 Vũ Thị Kim Yến Trường Mầm non Cẩm Sơn