Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.2
18/02/2021 04:01
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.2 (Khoá 2020 - 2021), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.2

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.2 (khoá 2020 - 2021)

STT Họ và tên Đơn vị công tác Giáo viên hướng dẫn
01 Phan Thị Quỳnh Châu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên cơ sở trên địa bàn Thị trấn Tân Lạc trong giai đoạn hiện nay ThS. Chu Văn Xuân
Phó Trường khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0984457268
Email: xuantctna@gmail.com
02 Trần Trọng Yên Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0946760395
Email: nguyendung121086@gmail.com
03 Nguyễn Đình Dương Nâng cao chất lượng đảng viên tại chi bộ văn phòng đăng ký đất đai……. ThS.Nguyễn Thị Hồng Giang
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0945275660
Email: giangtctna@gmail.com
04 Nguyễn Thị Hoài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của UBND xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ trong giai đoạn hiện nay ThS. Võ Thị Hoài
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0944466777
Email: vohoaitct@gmail.com
05 Nguyễn Duy Quang Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan UBND huyện Thanh Chương trong giai đoạn hiện nay ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0914576786
Email: thuhangtctna@gmail.com
06 Hồ Phúc Đức Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Trường khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0983233834
Email: nhuquynhtct@gmail.com
07 Phạm Thị Phương Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ thôn An Hòa đảng bộ xã Thanh An, huyện Thanh Chương ThS. Trần Văn Công
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0968298283
Email: cong.tran5389@gmail.com
08 Hồ Thị Hiền Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0906053345
Email: maithuongdvtct@gmail.com
09 Bùi Thị Phương Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn xã Quang Thành, huyện Yên Thành ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0917136222
Email: thusa.nd@gmail.com
10 Kha Thúy Kiều Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác mặt trận tại xã Thanh Sơn, Thanh Chương ThS. Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0912999492
Email: nguyenloantct@gmail.com
11 Vy Thị Thúy Kiểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên ThS. Chu Văn Xuân
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0984457268
Email: xuantctna@gmail.com
Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp tiểu luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường