Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Yên Thành K18
08/06/2020 07:20
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Yên Thành K18 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Yên Thành K18

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Yên Thành K18 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ tên Tên đề tài Giảng viên huớng dẫn
01 Nguyễn Xuân Hòa Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Điện lực Yên thành trong giai đoạn hiện nay. ThS. Phạm Thị Lan Hương
Mobi: 0912019880
02 Nguyễn Ngọc Vinh Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại trường THCS trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện yên thành. ThS. Nguyễn Văn Điều
Mobi: 0975715461
03 Đào Quang Loan Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức vào xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ y, bác sỹ tại trùng tâm y tế huyện Yên Thành trong giai đoạn hiện nay. ThS. Nguyễn Thị Chiên
Mobi: 0913048115
04 Nguyễn Thị Lan Hương Nâng cao chất lượng Đảng viên ở đảng bộ công ty TNHH thủy lợi bắc Nghệ An giai đoạn hiện nay. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
Mobi: 0971832786
05 Trương Thị Dung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách cơ sở ở xã Đồng thành Yên Thành Nghệ An. P.Trưởng phòng, ThS . Trần Duy Rô Nin
Mobi: 0984155186
06 Thái Thị Thu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Yên Thành. ThS. Nguyễn Hằng Nga
Mobi: 0962633562
07 Phạm Thị Việt Hà Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn xã Viên Thành trong giai đoạn hiện nay. ThS. Ngô Thị Vân
Mobi: 0968994868
08 Lương Thị Huyền Vận dụng quy luật Lượng - Chất vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại xã Tăng Thành trong giai đoạn hiện nay. P.Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Mobi: 0915126610
09 Phan Bá Long Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện yên thành trong giai đoạn hiện nay. ThS. Cao Diệu Linh
Mobi: 0904819583
10 Đinh Thị Tuyết Thực trang và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị. P.Trường khoa, ThS. Nguyễn Thị Thanh
Mobi: 0915358785
11 Nguyễn Thị Tuyết Thực traạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo tại xã minh thành trong giai đoạn hiện nay. P.Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Loan
Mobi: 0912999492
12 Nguyễn Hồng Vinh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại trường THCS phan Đăng Lưu. ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Mobi: 0917136222
13 Nguyễn Thị Thu Hiền Một số giải pháp để xây dựng đơn vị văn hóa tại cơ quan Huyện ủy yên thành trong giai đoạn hiện nay. P.Hiệu trưởng, ThS. Dương Thanh Bình
Mobi: 0946033568
14 Nguyễn Thị Huyền Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức ở UBND xã Đồng Thành Yên Thành Nghệ an. . P.Trưởng phòng, ThS . Trần Duy Rô Nin
Mobi: 0984155186
15 Trần Thị Kim Đường Thực trạng và giải pháp nần cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Yên Thành trong giai đoạn hiện nay. P.Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Mobi: 094894668
16 Vương Thị Trinh Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm năng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ trường mầm non Hồng Thành huyện Yên Thành . ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Mobi: 0979162479

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.