Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Thanh Chương K19
08/06/2020 03:48
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Thanh Chương K19 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Thanh Chương K19

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Thanh Chương K19 (Khoá 2019 – 2020)

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên
Huớng dẫn
01 Võ Văn Thuận Thực trạng và một số biện pháp rèn kỷ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên trường THCS Thanh Chi trong giai đoạn hiện nay Trưởng khoa, ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Mobi: 0983233834
02 Lê Thị Nghĩa Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS Thanh Lĩnh giai đoạn hiện nay P.Trường khoa, ThS. Nguyễn Thị Loan
Mobi: 0912999492
03 Nguyễn Thị Lịch Vận dụng tư tưởng HCM về công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ tại xã Thanh Mỹ trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Chiên
Mobi: 0913048115
04 Nguyễn Thị Thuận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã CN. Lê Anh Xuân
Mobi: 0966202339
05 Phan Bá Hiến Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương P.Trưởng khoa, Ths. Thái Xuân Sang
Mobi: 0915779259
06 Võ Văn Tịnh Một số giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chỉ 05/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tại địa phương ThS. Mai Thị Thu Hiền
Mobi: 0916844286
07 Nguyễn Thị Lan Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Cát Ngạn giai đoạn hiện nay Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường
Mobi: 0913028507
08 Nguyễn Thị Xuân Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tại trường THPT Cát Ngạn trong giai đoạn hiện nay  ThS. Nguyễn Văn Điều
Mobi: 0914722588
09 Nguyễn Thế Hùng Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ trường THPT giai đoạn hiện nay P.Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Mobi: 0948943668
10 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên chi bộ bảo vệ thực vật giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Mobi: 0945275660
11 Nguyễn Thị Thương Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội LHPN cơ sở trên địa bàn Xã Thanh Thịnh trong giai đoạn hiện nay ThS. Đinh Văn Dũng
Mobi: 0947869779
12 Nguyễn Thị Hiền Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ThS. Hồ Thị Hưng
Mobi: 0983244995
13 Phan Thị Tám Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Chương giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thùy Dung
Mobi: 0946760395
14 Nguyễn Thị Kim Nhung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ trường THPT Nguyễn Cảnh Chân trong giai đoạn hiện nay P.Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Mobi: 0948943668
15 Nguyễn Văn Thịnh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Thanh Thủy giai đoạn hiện nay ThS. Ngô Thị Vân
Mobi: 0914127137

 

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.