Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Tân Kỳ K13
16/03/2020 10:45
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Tân kỳ K13 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Tân Kỳ K13

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Tân Kỳ K13 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Trần Thị Việt Anh Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường PHPT Tân Kỳ trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

Mobi: 0971832786

02 Lê Đức Tình Vận dụng qui luật lượng chất vào công tác cán bộ tại Trạm CN và Thú y Tân kỳ

Phó Trưởng Khoa, Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh

Mobi: 0915126610

03 Nguyễn Văn Dân Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Viện Kiểm kiểm sát Nhân dân huyện Tân kỳ.

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Mobi: 0971832786

04 Lê Thị Thúy Hằng Thực trạng và giải pháp thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tại UB Thị trấn Tân Kỳ giai đoạn hiện nay.

ThS. Mai Thị Thu Hiền

Mobi: 0916844286

05 Phan Thị Thùy Linh Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngụ trí thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non xã Nghĩa Phúc huyện Tân kỳ nghệ an.

ThS. Nguyễn Văn Điều

Mobi: 0914722588

06 Nguyễn Thị Thủy Vận dụng qui luật mâu thuẫn vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND huyện Tân kỳ

ThS. Phạm Thị Lan Hương

Mobi: 0971832786

07 Thạch Thị Thủy Giải pháp nâng cao thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An .

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Mobi: 0902286684

08 Vũ Thị Minh Danh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ Trường Tiêu học Nghĩa bình Trực thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Bình.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang

Mobi: 0979162479

09 Cao Thị Hồng Hảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Trần Văn Công

Mobi: 0968298283

10 Nguyễn Thị Thảo Vận dụng Qui luật Lượng - Chất vào việc nâng cao chất lượng đội ngụ cán bộ, CC,VC tại đài TT-TH tân kỳ

ThS. Phạm Thị Tuân

Mobi: 0918011862

11 Nguyễn Thị Hồng Vận dụng Qui luật Lượng - Chất vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động Công tác dân số KHHGĐ huyện Tân kỳ trong giai đoạn hiện nay.

Phó Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Mobi: 0915126610

12 Trần Đình Tú Vận dụng Tư tưởng HCM về công tác cán bộ vào xây dựng đội ngụ cán bộ tại Điện lực Tân Kỳ

ThS. Nguyễn Văn Điều

Mobi: 0914722588

13 Nguyễn Thị Tú Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên vùng nông thôn huyện Tân Kỳ Nghệ An.

Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng

Mobi: 0984963448

14 Nguyễn Đăng Vỹ Nâng cao chất lượng đội ngũ CC,VC Văn phòng ĐKQSD đất huyện Tân Kỳ - thực trạnh và giải pháp

Phó Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Thị Hoài An

Mobi: 0966626329

15 Nguyễn Thị Kim Anh Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng HCM về vấn đề liên minh Công - Nông –Trí thức vào việc tăng cường sức mạnh đoàn kết trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã kỳ Tân huyện tân kỳ nghệ an trong giai đoan hiện nay.

ThS. Nguyễn Văn Phượng

Mobi: 0944388559

16 Trần Thị Thúy Giải pháp phát triển kinh tế xã hội huyện Tân kỳ năm 2020.

Trường Khoa, ThS. Nguyễn Văn Thành

Mobi: 0934354868

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.