Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Nghĩa Đàn K14
16/03/2020 09:26
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Nghĩa Đàn K14 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Nghĩa Đàn K14

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Nghĩa Đàn K14(Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Nguyễn Phan Linh Vận dụng Quy luật Lượng - Chất vào việc Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục - đào tạo tại huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Phó Trường khoa, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Mobi: 0915126610

02 Nguyễn Anh Dũng Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Mobi: 0971832786

03 Nguyễn Thị Ngân Một số giải pháp đổi mới phong cách làm việc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bưu điện huyện Nghĩa Đàn nhằm đáp ứng các yêu cầu phục vụ và kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Thị Chiên

Mobi: 0913048115

04 Hồ Nghĩa Truyền Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thị trấn huyện Nghĩa Đàn.

ThS. Hồ Thị Hưng

Mobi: 0983244995

05 Hoàng Thị Tâm Vận dụng Quy luật Lượng- Chất vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường Mầm non Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn

ThS. Phạm Thị Lan Hương

Mobi: 0971832786

06 Nguyễn Thị Ngọc

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã Nghĩa Sơn huyện Nghĩa Đàn

Phó Hiệu trưởng, ThS. Phan Tiến Dũng

Mobi: 0912883048

07 Nguyễn Thị Thanh Vận dụng Quy luật Lượng - Chất vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tại Trường Mầm non Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn

ThS. Phạm Thị Tuân

Mobi: 0918011862

08 Hồ Diên Đông Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên khu vực nông thôn tại huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng

Mobi: 0984963448

09 Phạm Thị Thanh Linh Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên ở xã Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn

ThS. Đinh Văn Dũng

Mobi: 0947869779

10 Trần Thị Nhâm Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan Huyện đoàn Nghĩa Đàn

ThS. Nguyễn Hồng Giang

Mobi: 0979162479

11 Hoàng Thị Khánh Phương Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, huyện Nghĩa Đàn

CN. Lê Anh Xuân

Mobi: 0913078468

12 Nguyễn Thị Hà Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo tại….

Phó Trưởng khoa, ThS. Chu Văn Xuân

Mobi: 0984457268

13 Nguyễn Thị Mai Phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức tại xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn

ThS. Phan Thị Thu Hằng

Mobi: 0914576786

14 Chu Thị Thương Nâng cao hiệu quả Công tác Đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

ThS. Lê Thị Vinh

Mobi: 0946284900

15 Trần Thị Thuỷ Thực trạng và giải pháp Quản lý đất đại tại xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa đàn

ThS. Cao Diệu Linh

Mobi: 0904819583

16 Cao Thị Thuý Thực trạng và giải pháp tăng cường pháp chế tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay

Phó Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Thanh

Mobi: 0915358785

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.