Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K49.2
16/03/2020 08:55
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K49.2 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K49.2

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K49.2 (Khoá 2019 – 2020)

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
 01 Đặng Thị Hà An Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Uỷ Ban MTTQ huyện Nghi Lộc trong giai đoạn hiện nay

ThS. Trần Văn Công

Mobi: 0968298283

 02 Nguyễn Anh Tuấn Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Sở KHĐT trong giai đoạn hiện nay theo Phong cách Hồ Chí Minh

ThS. Mai Thị Thu Hiền

Mobi: 0916844286

 03 Trần Thanh Tân Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tại Trường Tiểu học Hồng Long - Nam Đàn

Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường

Mobi: 0913028507

 04 Nguyễn Đình Mạnh Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Chiên

Mobi: 0913048115

 05 Lê Thị Quỳnh Anh Một số giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thu Sa

Mobi: 0917136222

 06 Trần Thị Thuý Hằng  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang

Mobi: 0979162479

 07 Phan Văn Huê  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh NghệAn

Phó Hiệu trưởng, ThS. Dương Thanh Bình

Mobi: 0946033568

 08 Nguyễn Hà Vinh  Xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Điều

Mobi:0914722588

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.