Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K49.1
16/03/2020 10:18
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K49.1 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K49.1

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K49.1 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Hồ Phúc Hải Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào việc giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Liên cơ quan Dân - Đảng Thị xã Thái Hòa hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Chiên

Mobi: 0913048115

02 Nguyễn Hữu Hiếu Thực trạng và giải pháp kết nạp đảng viên tại các Chi bộ thuộc Đề án 01 của huyện Yên Thành

Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường

Mobi: 0913028507

03 Lương Thị Tú Quyên Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Hòa Nam, Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương

ThS. Trần Văn Công

Mobi: 0968298283

04 Đặng Thị Bính Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Xuân Thành, huyện Yên Thành

ThS. Ngô Thị Vân

Mobi: 0914127137

05 Thái Thị Nhàn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành

ThS. Nguyễn Thị Mai Thương

Mobi: 0906053345

06 Sầm Thị Ngọc Tình Thực trạng và một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền thuyết phục cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã... trong giai đoạn hiện nay

Trưởng Khoa, ThS. Phạm Thị Như Quỳnh

Mobi: 0983233834

07 Cao Thị Thuận Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội Phụ nữ xã Hùng Thành huyện Yên Thành.

Phó Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Loan

Mobi: 0912999492

08 Nguyễn Văn Thuật Một số giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên tại Công ty TNHH một thành viên 1/5 Nghệ An hiện nay

Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng

Mobi: 0984963448

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.