Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.6
11/01/2020 07:26
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.6 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.6

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.6 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Trần Thị Thu Hà Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay P.Trưởng Khoa, ThS. Chu Văn Xuân
Mobi: 0984457268
02 Mai Xuân Trường Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức tại cơ quan Ban quản lý dự án chuyên ngành y tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. ThS. Hồ Thị Hưng
Mobi: 0983244995
03 Hoàng Sỹ Thiết Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi cục Thủy sản Nghệ An ThS. Nguyễn Thị Chiên
Mobi: 0913048115
04 Nguyễn Thị Kim Dung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức tại cơ quan Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Nghệ An P.Trưởng Phòng, ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Mobi:  0913078140
05 Hoàng Thị Thanh Dung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  tại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An P.Trưởng Khoa,TS. Nguyễn Thị Hoài An
Mobi: 0966626329
06 Phan Thị Thanh Huyền
Phát triển nguồn nhân lực lao động tại Nhà khách Nghệ An trong giai đoạn mới 
ThS. Nguyễn Hằng Nga
Mobi: 0962633562
07 Nguyễn Thị Việt Hằng Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  tại Chi cục phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay P.Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Thị Thanh
Mobi: 0915358785
08 Bùi Thị Hiền Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ xã Bắc sơn huyện Đô lương trong gia đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Mobi: 0917136222
09 Phạm Thị Hoàng Liên Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ThS. Mai Thị Thu Hiền
Mobi: 0916844286
10 Phạm Thị Thảo Nguyên Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ThS. Trần Văn Công
Mobi: 0968298283
11 Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Vân dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh để đổi mới phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ đảng viên tại sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
ThS. Nguyễn Văn Điều
Mobi: 0914722588

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;

 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;

 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường.