Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.5
11/01/2020 07:13
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.5 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.5

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.5 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Trần Thị Nhàn Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ThS.Võ Thị Thúy Hà
Mobi: 0982346308
02 Trần Thị Giang Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ThS.Nguyễn Thị Hồng Giang
Mobi: 0945275660
03 Nguyễn Tùng Sơn “Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An” P.Hiệu trưởng,ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Mobi: 0984963448
04 Cao Xuân Thành Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An Trưởng Khoa,ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Mobi: 0983233834
05 Phan Chí Thành Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư  Nghệ An P.Hiệu trưởng,ThS. Phan Tiến Dũng
Mobi: 0912 883048
06 Nguyễn Quang Đông
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý  nhà nước về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
ThS. Lê Thị Vinh
Mobi: 09462844900
07 Võ Thị Hoài Thương Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An P.Hiệu trưởng,Ths. Dương Thanh Bình
Mobi: 0946033568
08 Nguyễn Thị Hồng Thực trạng và giải pháp nâng chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động tại chi cục Thủy sản Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Trưởng Khoa,ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Mobi: 0983233834
09 Nguyễn Thị Thu Một số giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữ tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên sở ở Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Mobi: 0906053345
10 Nguyễn Thị Mai Phương Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Nghệ An. P.Trưởng Phòng,Ths. Trần Duy RôNin
Mobi: 0984155186
11 Nguyễn Bá Cường
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An
Trưởng Khoa, Ths. Nguyễn Văn Thành
Mobi: 0934354868

 

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;

 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;

 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường.