Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Diễn Châu K22
11/01/2020 06:35
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Diễn Châu K22 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Diễn Châu K22

   

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Diễn Châu K22 (khoá 2019 - 2020)

 

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Trần Thị Hoài Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Diễn Yên, thực trạng và giải pháp. ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Mobi: 0902286684
02 Trần Minh  Hải Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở TTVT Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay. P.Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Thị Loan
Mobi: 0912999492
03 Cao Văn  Giáp Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp tại Điện lực Diễn Châu Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường 
Mobi: 0913028507
04 Hoàng Trung  Phượng Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Diễn Hoàng giai đoạn hiện nay P.Trưởng Khoa, ThS. Trần Bá Long
Mobi: 0915190193
05 Hoàng Thị Phương Liên Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ Trung tâm dân số huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thùy Dung
Mobi: 0971832786
06 Phan Xuân  Anh
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường THPT Diễn Châu 3
P.Hiệu trưởng, ThS. Phan Tiến Dũng
Mobi: 0912883048
07 Ngô Thị Lan Anh Tăng cường công tác dân vận trong vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. ThS.Nguyễn Thị Mai Thương
 Mobi: 0906053345
08 Hoàng Thị  Hà Vận dụng quy luật lượng - chất để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Văn Tố - Diễn Châu - Nghệ An. ThS. Phạm Thị Lan Hương
 Mobi: 0912019880
09 Nguyễn Khắc  Lương Vận dụng quan điểm toàn diện vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại xã Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An P.Trưởng Khoa,ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh Mobi: 0915126610
10 Nguyễn Thị  Châu Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Diễn Hạnh P.Trưởng Khoa, Ths. Nguyễn Thị Thanh
Mobi: 0915358785
11 Nguyễn Thị Hoài
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 3 xã Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.
ThS.Nguyễn Thị Hồng Giang
 Mobi: 0945275660
12 Nguyễn Thị  Hương Một số giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức địa chính trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ThS. Cao Diệu Linh
Mobi: 0904819583
13 Nguyễn Thị Liên Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường mầm non Diễn Thành - Diễn Châu. ThS. Phạm Thị Tuân
Mobi: 0918011862
14 Trương Thị Thu  Thủy Thực trạng và giải pháp phòng chống về bạo lực gia đình tại xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu. ThS. Phan Thị Thu Hằng
Mobi: 0914576786
15 Vũ Thị  Xuyến Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của UBND xã Diễn Minh. CN. Lê Anh Xuân
Mobi: 0913078468

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;

 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;

 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường.