Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
13/12/2023 06:21
Sáng 12/12, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng...
Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Sáng 12/12, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị, trường học trong tỉnh.

bna_toàn cạnh .ảnh thanh lê.jpg

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cốt cán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Trong Di chúc thiêng liêng, Người cũng đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ của Đảng phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải làm cho Đảng ta thật trong sạch, để Đảng xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

bna_ chủ trì .ảnh thanh lê.jpg

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở tiếp thu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trên quê hương Nghệ An trong quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna_ aminh . anh thanh lê.jpg

Đồng chí Vương Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc hơn nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

bna_ a bay. anh thanh le.jpg

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận về tăng cường kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Ảnh: Thanh Lê bna_ a cuong .anh thanh le.jpg

Đồng chí Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên Sở Nội vụ tham luận về thực hiện sắp xếp cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Ảnh: Thanh Lê

Hội thảo là diễn đàn khoa học có vai trò cung cấp những nghiên cứu, luận giải, luận chứng cụ thể và đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả tập trung vào vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài nghiên cứu chất lượng bám sát chủ đề, nội dung và kế hoạch tổ chức Hội thảo.

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trao đổi về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở. Clip: Ngân Hạnh - Đình Tuyên

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

 Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp khoa học, nhiệt huyết và trách nhiệm của các đại biểu.

bna_ anh cượng. ảnh thanh lê.jpg

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Theo đồng chí Lê Đức Cường, các tham luận đã phân tích làm rõ khẳng định quan điểm công tác cán bộ là gốc của Đảng là “then chốt của then chốt” và nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

bna_dab. ảnh thanh lê.jpg

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được đáng ghi nhận, các nghiên cứu phân tích tại hội thảo đã làm rõ tỉnh Nghệ An đang đứng trước những tồn tại, hạn chế, bất cập khó khăn; đây thực sự là những “điểm nghẽn” cần kịp thời khắc phục, tháo gỡ.

Đó là, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm, quyết liệt trong quy hoạch bố trí, sử dụng cán bộ; chưa tạo được sự công bằng trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm nảy sinh tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn Lỳ Bá Thái trao đổi về công tác cán bộ vùng miền núi dân tộc thiểu số. Clip: Ngân Hạnh - Đình Tuyên

Việc triển khai thí điểm một số mô hình mới về tổ chức cán bộ và kiêm nhiệm chưa đạt được kết quả như mong muốn do còn thiếu hành lang pháp lý, cơ chế phối hợp cũng như cơ quan quản lý.

Năng lực chỉ đạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu còn một số hạn chế. Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ ở một số địa phương chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, dẫn đến nhiều đề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi,…

 bna_ luu niem. anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Đình Tuyên

Hội thảo cũng đã đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị quan trọng, phù hợp nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời góp phần khắc phục hạn chế, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, khó khăn đang đặt ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn thông qua hội thảo này cùng với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp, các cơ quan, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp thu, quán triệt, cụ thể hóa thành nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, ban hành cơ chế, chính sách, các quy định, hướng dẫn,… tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nguồn: Theo baonghean.vn