Khai giảng hai lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2021 - 2023 tại Nghệ An
17/11/2021 07:09
Chiều 17/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện...
Khai giảng hai lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2021 - 2023 tại Nghệ An
Chiều 17/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Cán sự 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10.

Các đại biểu và Ban Cán sự 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với tổng số 60 học viên mỗi lớp, trong thời gian đào tạo các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Đăng Tài phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản này sẽ giúp người học củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, vững tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và nâng cao tính Đảng trong quá trình công tác. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ giảng viên và học viên tham gia khóa học hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu đã đề ra. Thông qua hệ thống các kiến thức đào tạo, bồi dưỡng để khẳng định tính đúng đắn của lý luận chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Đăng Tài khẳng định, Đảng bộ tỉnh luôn coi việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp là mục tiêu cốt yếu. Trong đó, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là tiền đề quan trọng để đội ngũ cán bộ hoàn thiện, nâng cao các kiến thức về lý luận chính trị, đáp ứng mục tiêu ngày càng cao công cuộc xây dựng, đổi mới của tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung. 
Từ mục tiêu đó, đồng chí mong muốn học viên 2 lớp phát huy tốt truyền thống hiếu học của xứ Nghệ  để hoàn thành tốt chương trình học. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của nhà trường và học viện đã đề ra.
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng Ban Cán sự 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị 72.B09 và K72.B10 tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung cũng gửi lời chúc mừng tới 120 học viên - những người có trình độ, triển vọng, được các cơ quan, đơn vị ghi nhận qua quá trình làm việc, công tác. Đồng chí hy vọng, thông qua khóa học các học viên sẽ nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ quan, đơn vị giao phó. 

Nguồn: Theo baonghean.vn