Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 1% và xuất siêu gần 2 tỷ USD
02/06/2020 07:55
5 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1% và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 196,84 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 1,88 tỷ USD. .
Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 1% và xuất siêu gần 2 tỷ USD

5 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1%.

 

5 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu gần 2 tỷ USD


Nguồn: Theo Thông tấn xã Việt Nam