Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An
23/11/2022 12:30
Sáng 22/11, tại Trường Chính trị, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Dự buổi lễ có Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải - Phó Chánh văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Sáng 22/11, tại Trường Chính trị, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022.

Dự buổi lễ có Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải - Phó Chánh văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 1

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Lớp học có tổng số 51 học viên, diễn ra từ ngày 7/11 - 12/11/2022, học tập 12 chuyên đề, trong đó 10 chuyên đề do các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số chuyên gia, nhà khoa học ở cơ quan Trung ương giảng dạy; 2 chuyên đề do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh giảng dạy.

Quá trình học tập các học viên đã được nghiên cứu sâu về vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chỉ đạo thực tiễn.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 2

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả lớp học. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, các học viên cũng được tiếp cận những vấn đề mới về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm xử lý tình huống, kỹ năng diễn thuyết, công cụ, kỹ năng và nghệ thuật trong thực hiện lãnh đạo, quản lý; chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Quyết định khen thưởng học viên hoàn thành xuất sắc Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với việc trang bị về kiến thức lý luận, các học viên được đi thực tế tại 4 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 4 huyện và 10 xã để nghiên cứu thực tế và tham gia hoạt động tại cơ sở; tham gia dự sinh hoạt chi bộ để nghiên cứu thực tế và tham gia hoạt động tại cơ sở; giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tham quan học tập mô hình; trao quà, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo,… tại các địa phương trong tỉnh.

Kết thúc khóa học có 100% học viên được đánh giá xếp loại Xuất sắc và Giỏi, được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 6 đồng chí đạt loại Xuất sắc (chiếm 11,76%), 45 đồng chí đạt loại Giỏi (chiếm 88,24%); có 6 đồng chí được Ban Chỉ đạo khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong “Học tập và rèn luyện” cũng như đóng góp chung vào sự thành công của lớp học.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên; ghi nhận nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi học viên đến nghiên cứu thực tế; đặc biệt là sự phối hợp giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lớp học, đã chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản, tạo điều kiện thuận lợi về cả giáo trình, nội dung, cơ sở vật chất để lớp bồi dưỡng thành công tốt đẹp.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 5

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị: Sau khi hoàn thành lớp học mỗi đồng chí học viên phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng của người cán bộ, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 -KL/TW về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 6

Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các học viên. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, các đồng chí học viên phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 7
Đồng chí Lê Đức Cường - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các học viên. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở thông tin mới được cập nhật, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy và phương pháp luận mới được tiếp thu từ các giảng viên, các đồng chí học viên tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí học viên cần tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác. Trước mắt, từng học viên trên cương vị công tác của mình, nỗ lực tham gia, đóng góp tích cực cùng cấp ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương đã đề ra trong năm 2022.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 8
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các học viên. Ảnh: Thanh Lê

“Từ kiến thức đã được tiếp thu qua lớp bồi dưỡng này, cùng với kiến thức thực tế, năng lực cá nhân, mỗi đồng chí dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, ở cương vị, chức vụ nào hãy luôn nuôi dưỡng trong mình một khát vọng được đem hết năng lực, tài năng của mình cống hiến, đóng góp cho nhân dân, cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh nhà” - đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 9

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các học viên. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp cho các học viên.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 10

Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Nguồn: Theo baonghean.vn