6 tháng năm 2020: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD
03/07/2020 07:41
Trong 6 tháng năm 2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, chiếm 69,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó điện thoại và linh kiện đạt 21,5 tỷ USD(chiếm 17,7%); điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,3 tỷ USD(chiếm 15,9%)..
6 tháng năm 2020: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Trong 6 tháng năm 2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, chiếm 69,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.


Nguồn: Theo Thông tấn xã Việt Nam