Trường Chính trị tỉnh Nghệ An: Ủng hộ 22.300.000 đồng phòng, chống dịch COVID-19
01/06/2021 10:42
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng ngày 01/6/2021, sau lễ chào cờ đầu tháng, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia ủng hộ để phòng, chống dịch COVID-19...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An: Ủng hộ 22.300.000 đồng phòng, chống dịch COVID-19

     Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng ngày 01/6/2021, sau lễ chào cờ đầu tháng, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia ủng hộ để phòng, chống dịch COVID-19.

     Đảng ủy, Ban Giám hiệu tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

     Với tinh thần của Chính phủ Việt Nam “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình hưởng ứng tích cực và trách nhiệm. Sau lễ phát động, Công đoàn trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã nhận được số tiền ủng hộ 22.300.000 đồng của cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

     Công đoàn nhà trường ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Buổi chiều cùng ngày, số tiền này đã được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh

     Với sức mạnh và tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19


 

Hằng Nga