Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023
27/11/2023 11:14
Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; Sáng 27/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; sáng 27/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên quản của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí chuyên quản của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Cùng tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, trưởng, phó các khoa, phòng; trưởng, phó các đoàn thể trong nhà trường.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, theo đó tập thể, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu… có nhiều đổi mới; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất được tăng cường; công tác xây dựng đội ngũ được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục được cải thiện. Nội bộ đoàn kết, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động được phát huy, tạo được phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, được cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên và cấp có thẩm quyền ghi nhận.

 

Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023

 Tại hội nghị, đã có hơn hơn 15 lượt ý kiến phát biểu chân thành, thẳng thắn góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ viên chức, người lao động nhà trường với những kết quả đạt được trong năm qua. Sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự đoàn kết, cộng sự của cán bộ viên chức nhà trường đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức độ 1. Các ý kiến đều bày tỏ sự mong muốn thời gian tới, lãnh đạo nhà trường khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, hiệu quả trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp; phát huy những thành tựu đạt được để tiếp tục có nhiều điểm sáng trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên phạm vi toàn tỉnh.

Đ/c Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hồ Xuân Bảy – Phó Trưởng ban Thương trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hồ Thị Hồng Liên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị Hội nghị rất nghiêm túc, kỹ lưỡng và chu đáo. Đồng chí đánh giá cao vai trò của tập thể lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường trong năm qua, đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đã có sự đoàn kết, cộng sự trong điều hành, chỉ đạo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khóa học diễn ra thuận lợi và đạt được nhiều kết quả. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng trong công tác tham mưu cho Tỉnh về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với các vấn đề cụ thể có tính ứng dụng cao; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đến công tác phối hợp với các đơn vị liên quan; làm tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực mà trường được giao; tiếp tục có sự đồng lòng, đoàn kết vì tập thể, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí mong muốn nhà trường cần làm rõ và đánh giá cụ thể hơn trong hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hiệu quả trong thực hiện đề án 35; chủ động nghiên cứu các tiêu chí đánh giá chính xác, dựa trên tính ứng dụng của các vấn đề nghiên cứu đối với từng ngành cụ thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng nhằm khẳng định vai trò tổ chức đảng của Đảng bộ nhà trường.

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan. Đồng chí xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý để cụ thể hóa trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trên địa bàn. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị liên quan, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể lãnh đạo; viên chức, người lao động trong toàn trường tiếp tục đoàn kết, tạo sự chuyển biến về chất lượng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên; đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đưa nhà trường sớm đạt chuẩn mức 2./.

 

Hằng Nga