Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021
21/12/2021 11:30
Sáng nay, ngày 21/12/ 2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài An - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên quản của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021

Sáng nay, ngày 21/12/ 2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài An - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên quản của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí chuyên quản của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, trưởng, phó các khoa, phòng; trưởng, phó các đoàn thể trong nhà trường.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2021

Báo cáo tóm tắt kiểm điểm tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Thị Hoài Chung khẳng định: Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, chuyển đổi kịp thời, linh hoạt các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Do đó, công tác tham mưu, phối hợp được thực hiện tốt; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch; cơ sở vật chất được tăng cường; công tác xây dựng đội ngũ được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục được cải thiện. Nội bộ đoàn kết, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động được phát huy, tạo được phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, được cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên và cấp có thẩm quyền ghi nhận. Năm 2021, trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 108 lớp với 7.155 học viên, trong đó mở mới 71 lớp với 4.647 học viên, đạt 136,54% số lớp với 139,97% số học viên so với Kế hoạch tỉnh giao; chủ trì tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; chủ trì tổ chức 03 Hội thảo khoa học cấp trường; UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An”; xuất bản 01 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo khoa học; nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 03 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng. Trong năm, có 02 giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ; 02 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ; 05 lượt cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 30 lượt cán bộ, viên chức được tham gia các lớp bồi dưỡng; 03 giảng viên đạt giảng viên giỏi toàn quốc, trong đó có 2 đồng chí đạt loại xuất sắc.

 Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đ/c Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Hoài An - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị kiểm điểm, các đại biểu đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động nhà trường trong năm qua. Chính những sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu. sự đoàn kết, cộng sự của cán bộ viên chức nhà trường đã góp quan trọng hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, soi chiếu từ chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020- 2025, nhiều tiêu chí đã gần đến đích. Các ý kiến đều bày tỏ sự mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục thích ứng, đổi mới, hiệu quả trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp; phát huy những thành tựu đạt được để tiếp tục có nhiều điểm sáng trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng trên phạm vi toàn tỉnh.

 

 Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị hội nghị rất nghiệm túc, kỹ lưỡng và chu đáo. Đồng chí đánh giá cao vai trò của tập thể lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường trong năm qua, đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đã có sự thích ứng linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo dạy học trực tuyến và các hoạt động khác; quyết tâm, chịu khó, khắc phục mọi trở ngại để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt là về phương pháp và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; sự cân đối giữa đào tạo và bồi dưỡng; giữa trang bị lý luận và trang bị kỹ năng; chú trọng trong công tác tham mưu cho Tỉnh về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường trong thời kỳ mới; quan tâm đến công tác phối hợp với các đơn vị liên quan; tiếp tục có sự đồng lòng, đoàn kết vì tập thể, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau cùng làm tốt nhiệm vụ. làm tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực mà trường được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan. Đồng chí xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý để cụ thể hóa trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị liên quan, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể lãnh đạo; viên chức, người lao động trong toàn trường tiếp tục đồng lòng nỗ lực quyết tâm, đổi mới, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sớm đưa nhà trường đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn; khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trong toàn tỉnh./.


Toàn cảnh Hội nghị