Tọa đàm khoa học: "“Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời kỳ đổi mới qua thực tiễn tỉnh Nghệ An”
08/01/2024 06:05
Chiều ngày 06/01/2024, Nhóm đề tài khoa học cấp nhà nước KX02.18/21-25 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời kỳ đổi mới qua thực tiễn tỉnh Nghệ An”...
Tọa đàm khoa học:

Chiều ngày 06/01/2024, Nhóm đề tài khoa học cấp nhà nước KX02.18/21-25 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời kỳ đổi mới qua thực tiễn tỉnh Nghệ An”.

 

Các đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học

Tham dự Tọa đàm có PGS, TS Phạm Đức Kiên – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III, Chủ nhiệm Đề tài; TS. Lê Thị Chiên – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên thuộc nhóm đề tài cùng toàn thể giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Chủ trì điều hành Tọa đàm khoa học

 Chủ trì Tọa đàm: PGS, TS Phạm Đức Kiên – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III, Chủ nhiệm Đề tài; ThS. Vương Quang Minh – Hiệu trưởng; TS. Dương Thanh Bình - Phó HIệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

ThS. Vương Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ThS. Vương Quang Minh  khẳng định ý nghĩa đặc biệt của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì thế, Tọa đàm khoa học có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần gia tăng thêm nhận thức, bồi đắp thêm niềm tin, nâng cao thêm phương pháp, kỹ năng về nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nói chung và vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng.

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận tại Tọa đàm

ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang - GVC. Khoa Xây dựng Đảng báo cáo tham luận tại Tọa đàm

ThS. Nguyễn Văn Điều - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận tại Tọa đàm

 Với hơn 15 tham luận và ý kiến trao đổi, chia sẻ trực tiếp tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định tầm quan trọng, kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay nhìn từ thực tiễn tỉnh Nghệ An cũng như thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới; khẳng định vai trò của cán bộ, đảng viên nói chung và của đội ngũ giảng viên nói riêng trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay…

PGS, TS Phạm Đức Kiên – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III phát biểu tổng kết hội thảo

 Những phân tích, đánh giá đề xuất từ Tọa đàm là cơ sở khoa học quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ./.

 

Đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Hằng Nga