Thông báo Tạm dừng các hoạt động khai giảng, bế giảng, học tập để phòng, chống dịch Covid-19
27/03/2020 05:08
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Căn cứ sự chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có ý kiến như sau:
Thông báo Tạm dừng các hoạt động khai giảng, bế giảng, học tập để phòng, chống dịch Covid-19