Thông báo Khai giảng trực tuyến tháng 5/2023 Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương
09/05/2023 05:16
1. Đối tượng, tiêu chuẩn: - Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu (đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương); - Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định (đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương)...
Thông báo Khai giảng trực tuyến tháng 5/2023 Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN THÁNG 5/2023

 LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

Thời gian:19h30 - THỨ 2, NGÀY 22/5/2023 (Học ngoài giờ hành chính)

 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu (đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương); 

- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định (đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương).

2. Thời gian, hình thức:

- Lịch học: Học vào 05 buổi tối trong tuần

- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.

3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:

Chứng chỉ hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương

 4. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com.