Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2024
22/02/2024 11:05
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K38.1; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1 năm 2024 như sau: - Lớp BD ngạch Chuyên viên và tương đương K38.1: 19h30 phút - Thứ Tư, ngày 28/02/2024 (Học ngoài giờ hành chính)... - Lớp BD ngạch Chuyên viên chính và tương đương K14.1: 19h30 phút - Thứ Hai, ngày 04/3/2024 (Học ngoài giờ hành chính)
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2024
📣📣📣KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN; CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
🌹Thời gian:
- Lớp BD ngạch Chuyên viên và tương đương K38.1: 19h30 phút - Thứ Tư, ngày 28/02/2024 (Học ngoài giờ hành chính)
- Lớp BD ngạch Chuyên viên chính và tương đương K14.1: 19h30 phút - Thứ Hai, ngày 04/3/2024 (Học ngoài giờ hành chính)
👉1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu (Lớp BD ngạch chuyên viên và tương đương);
- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định (Lớp BD ngạch CVC và tương đương).
👉2. Thời gian, hình thức:
- Thời gian: Học vào 05 buổi tối trong tuần
- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.
👉3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
👉4. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com. (Lưu ý: Học viên đăng ký lớp BD ngạch CV chính và tương đương nộp bản foto chứng chỉ BD ngạch chuyên viên trước ngày khai giảng)