Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1
27/03/2024 10:13
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1 năm 2024 như sau: Thời gian: 19h30 phút - Thứ Ba, ngày 02/4/2024 (Học ngoài giờ hành chính)...
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K14.1
📣📣📣KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG K14.1
🌹Thời gian: 19h30 phút - Thứ Ba, ngày 02/4/2024 (Học ngoài giờ hành chính)
👉1.Đối tượng, tiêu chuẩn:
- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định.
👉2. Thời gian, hình thức:
- Thời gian: Học vào 05 buổi tối trong tuần
- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.
👉3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
👉4. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com. (Lưu ý: Học viên đăng ký lớp BD ngạch CV chính và tương đương nộp bản foto chứng chỉ BD ngạch chuyên viên trước ngày khai giảng)