Sinh hoạt chuyên môn quý III- năm 2019
27/09/2019 04:35
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 27/9/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý III với chủ đề: “Khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu sưu tầm để nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Chính trị Nghệ An”
Sinh hoạt chuyên môn quý III- năm 2019