Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”
31/10/2023 11:43
Chiều ngày 26/10/2023, Hội đồng Khoa học Trường Chính trị tỉnh Nghệ An do đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An” do Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ trì và TS Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm...
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”

Chiều ngày 26/10/2023, Hội đồng Khoa học Trường Chính trị tỉnh Nghệ An do đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An” do Trường Chính trị tỉnh chủ trì và TS Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm.

 

Đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu, điều hành nội dung buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, TS Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài và giới thiệu bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An do nhóm nghiên cứu thực hiện.

 

TS Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”, trình bày kết quả nghiên cứu.

Sau phần báo cáo tóm tắt, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của đề tài; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đề tài để Nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện để bảo vệ ở cấp cao hơn.

 

Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, phản biện 1 nhận xét 

Hội đồng khẳng định kết quả nghiên cứu cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trên các phương diện: Đánh giá được thực trạng, chất lượng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã; Xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng được mô hình áp dụng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã...

Đ/c Nguyễn Khắc Thắng - Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật, phản biện 2 nhận xét 

 

 Đồng thời, Hội đồng cũng đánh giá cao nỗ lực Nhóm nghiên cứu đề tài đã khắc phục nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 và nguồn kinh phí hạn hẹp, để có được những sản phẩm khoa học, bước đầu đáp ứng được các yêu cầu nêu trong thuyết minh đặt hàng nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu: 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề nghị Trường Chính trị tỉnh Nghệ An báo cáo nghiệm thu cấp tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Đình Thanh - Q. Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, đồng chí Vương Quang Minh nhất trí cao với các nhận xét, đánh giá và phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời, đề nghị Nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện bộ tài liệu, nghiên cứu, phục vụ nghiệm thu cấp tỉnh theo quy định. Hội đồng nhất trí đề tài nghiệm thu cấp cơ sở đạt loại xuất sắc.

 

Hằng Nga