Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K18 Đô Lương, khoá 2020 – 2021
17/03/2020 04:02
Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2020, ngày 17/3/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 18) tại huyện Đô Lương. Dự lễ Khai giảng có đồng chí ThS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện khoa, phòng...
Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K18 Đô Lương, khoá 2020 – 2021

  

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2020, ngày 17/3/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K18 tại huyện Đô Lương. Dự lễ Khai giảng có đồng chí ThS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện khoa, phòng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện.

Các đại biểu dự Lễ Khai giảng

        Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K18 Đô Lương có 78 học viên, hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã, trường học và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Trong thời gian học 14 tháng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương.Trong quá trình học tập, các học viên sẽ làm bài thi hết học phần, tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch; thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận.

Đ/c ThS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng phát biểu

        Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Dương Thanh Bình nhấn mạnh "khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để từ đó học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Đối với các giảng viên cần chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường đối thoại, quán triệt và thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành. Đối với Ban chỉ đạo lớp học và Trung tâm chính trị huyện, tổ chức quản lý lớp học chặt chẽ, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả cao. Đối với các đồng chí học viên xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, có sự nghiên cứu chuyên sâu, mạnh dạn phát biểu thảo luận khi lên lớp, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị mình…".

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

       Tham gia lớp học là cơ hội để các cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao năng lực, trình độ và đảm bảo điều kiện chuẩn hoá các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Hằng Nga