KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA V.I. LÊNIN: Hội thảo khoa học: “Di sản lý luận của V.I Lênin – Giá trị và sức sống thời đại”
26/01/2024 07:20
Sáng ngày 25/01/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản lý luận của V.I Lênin – Giá trị và sức sống thời đại” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày mất của Người...
KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA V.I. LÊNIN: Hội thảo khoa học: “Di sản lý luận của V.I Lênin – Giá trị và sức sống thời đại”

     Sáng ngày 25/01/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản lý luận của V.I Lênin – Giá trị và sức sống thời đại”.

Đại biểu tham dự Hội thảo 

      Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và Huyện ủy Nghi Lộc; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lênin (21/1/1924 - 21/1/2024) - Người lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhân; đồng thời, đây cũng là diễn đàn khoa học nhằm khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng mang tầm thời đại của V.I. Lê-nin đối với cách mạng thế giới và Việt Nam, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản của V.I. Lênin vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới.

TS. Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu Đề dẫn Hội thảo

 Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài viết; nghe 10 tham luận và ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp của các nhà khoa học, đại biểu tham dự trong và ngoài nhà trường. Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề: khẳng định di sản lý luận của Lênin là hệ thống lý luận khoa học và cách mạng đã được bổ sung, phát triển từ lý luận của Mác-Ăngghen, là hệ thống lý luận toàn diện về các vấn đề về giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN mang ý nghĩa thời đại sâu sắc; do đó, cần phải nghiên cứu, nắm vững và vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới ở nước ta, của quê hương Nghệ An; Hội thảo cũng đã nêu bật những giá trị lý luận của Lênin trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như: lý luận về thời đại, về  chủ nghĩa xã hội, về hình thái kinh tế-xã hội,  về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, về giáo dục đào tạo cán bộ, công tác giáo dục thanh niên… đặc biệt là đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo và từ thực tiễn vận dụng vào giải quyết vấn đê này ở các địa phương như thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc hiện nay… đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tiếp thu, vận dụng và bổ sung phát triển lý luận của Lênin đối với các nội dung trên.

ThS. Phan Thị Minh Lý – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS. Phan Minh Tuấn – Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS. Ngô Bá Cường – Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội thảo

TS. Lê Thu Hường – Trưởng phòng QLĐT&NCKH phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo

 Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Vương Quang Minh khẳng định, những đóng góp quý báu của các nhà khoa học, của các quý vị đại biểu tại hội thảo Di sản lý luận của V.I.Lênin - Giá trị và sức sống thời đạilà tư liệu tham khảo quan trọng để làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, của các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu, các cơ quan hữu quan, nhất là Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhà lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong việc tăng cường chỉ đạo và định hướng hoạt động này; góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH trên đất nước ta và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hằng Nga