Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn; Lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2024
06/05/2024 11:12
Sáng ngày 06/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp sơ sở năm 2024 đối với 2 chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An...
Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn; Lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 06/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp sơ sở năm 2024 đối với 2 chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ khai mạc lớp học

Lớp Bồi dưỡng dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở thực hiện theo Quyết định 4648-QĐ/HVCTQG ngày 01/10/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học có 50 học viên đến từ 13 huyện, thành, thị ủy; là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã. Theo chương trình, học viên tham gia khóa bồi dưỡng sẽ được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; kỹ năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; nghe báo cáo chuyên đề thực tiễn về Công tác Xây dựng tổ chức và đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Lớp học

Lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 90-QĐ/BNV, ngày 16/2/2023 của Bộ Nội vụ và Đề án số 18-ĐA/TU ngày 19/5/2029 của Tỉnh ủy Nghệ An. Lớp học có 50 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn đến từ Thị xã Cửa Lò, Thành phố Vinh và Thị xã Hoàng Mai. Trong thời gian học, các học viên sẽ được trang bị, bồi dưỡng các kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn; Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước; kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn...

Ngoài ra, cả hai lớp sẽ được giảng viên trao đổi một số vấn đề nhận thức và thực tiễn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An và định hướng giai đoạn 2021 - 2026.

Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vương Quang Minh - HIệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Những nội dung trong chương trình bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi công vụ; góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong giải quyết công việc; giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp học