Khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2020
15/12/2020 09:18
Sáng ngày 15/12/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An phối hợp với với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý năm 2020...
Khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

     Sáng ngày 15/12/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý năm 2020.

     Dự lễ khai mạc, có đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chi đạo 35 Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Ban Quản lý, Tổ Giúp việc; học viên lớp học; Phóng viên Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc lớp học

     Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý năm 2020 có 134 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị sở, ngành; đơn vị cấp huyện. Trong thời gian học, học viên được tiếp cận với các chuyên đề: Xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trong điều kiện mới; Cải cách nền hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và những định hướng lớn trong phát triển tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp học

     Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là phải được trang bị cả về tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị; có tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn và cập nhật các tri thức mới của thời đại. Xuất phát từ yêu cầu đó, lớp học hướng tới mục đích bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Thông qua khóa học, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ được bổ sung những tri thức mới nhằm phát huy tốt nhất khả năng, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; góp phần chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Hồ Đăng Tài
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về lớp học

     Để lớp học diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý lớp học và các giảng viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên; đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ, tránh hình thức; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những nhiệm vụ, công việc cần triển khai; tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nội quy học tập. Đối với học viên, cần bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lĩnh hội tốt nhất các chuyên đề được giảng viên truyền đạt. Đây là cơ hội để nhận diện và xử lý mọi vấn đề dựa trên cơ sở lý luận vững chắc, lấy lý luận để soi rọi và phân tích thực tiễn, lấy thực tiễn để kiểm chứng lý luận; từ đó vận dụng tốt hơn vào thực tiễn công tác.

     Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan Trung ương đã quan tâm hỗ trợ Tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức lớp học; ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan và các giảng viên đã tích cực chuẩn bị mọi mặt và tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý năm 2020.

Một số hình ảnh của Lớp

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chi đạo 35 báo cáo chuyên đề tại lớp học 

Hằng Nga