Khai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2024 (lớp 11,12)
27/05/2024 10:23
Sáng ngày 27/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng...
Khai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2024 (lớp 11,12)

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 27/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp học

Lớp Bồi dưỡng dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở thực hiện theo Quyết định 4648-QĐ/HVCTQG ngày 01/10/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 02 lớp học có 100 học viên đến từ các huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã. Theo chương trình, học viên tham gia khóa bồi dưỡng sẽ được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; kỹ năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; nghe báo cáo chuyên đề thực tiễn về Công tác Xây dựng tổ chức và đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An....

 

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Lớp học

Ngoài ra, cả hai lớp sẽ được giảng viên trao đổi một số vấn đề nhận thức và thực tiễn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An và định hướng giai đoạn 2021 - 2026.

 

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: nội dung chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh của đoàn viên, hội viên, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đàon diên, hội viên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững manh. Đây là những nội dung rất bổ ích, thiết thực, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi công vụ; góp phần nâng cao kỹ năng trong giải quyết công việc; nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong tháng 5, nhà trường đã tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã.

 

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp học

Hằng Nga