Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2023 (đợt 2)
14/08/2023 06:32
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023, sáng ngày 14/8/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2023 - đợt 2. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, HIệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên lớp học...
Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2023 (đợt 2)

    Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023, sáng ngày 14/8/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2023 - đợt 2. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, HIệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên lớp học.

Các đại biểu dự khai mạc

      Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2023 có 140 học viên, là công chức cấp xã đến từ các huyện, thành, thị của tỉnh. Trong thời gian học tại trường, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án; kỹ năng quản lý sự thay đổi; kỹ năng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp; kỹ năng quản trị và xử lý xung đột, mâu thuẫn, các tình huống phát sinh; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thuyết trình; xử lý các vấn đề báo nêu, dư luận xã hội và quan hệ với truyền thông. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch đánh giá công nhận hoàn thành khóa học.

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

     Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Vương Quang Minh chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đây là lớp học được tổ chức theo kế hoạch thực hiện Đề án số 05-Đ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023". Đồng chí nhấn mạnh, qua thực hiện nội dung chương trình sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã trong quản lý chỉ đạo, điều hành công tác; nâng cao kỹ năng công tác và xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý chỉ đạo ở cơ sở; cập nhật các nội dung, văn bản mới của Đảng và nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý ở cơ sở; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp đổi mới của Đảng; trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, và yêu cầu phát triển Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá.

    Tham gia lớp học là cơ hội để giúp các học viên nắm bắt những kiến thức, kỹ năng với những nội dung thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra, nâng cao trình độ năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bản tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

      Để khóa học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Các học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình để khóa học đạt được kết quả cao nhất; kết thúc khóa học các học viên biết vận dụng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào hoạt động thực tiễn để làm tốt công tác điều hành tại cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Toàn cảnh lễ khai mạc lớp học

Hằng Nga