Khai mạc 02 lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, năm 2021
20/09/2021 10:52
Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, sáng 20/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự lễ khai mạc, có đồng chí Trương Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng các học viên lớp học...
Khai mạc 02 lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, năm 2021

      Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, sáng 20/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự lễ khai mạc, có đồng chí Trương Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng các học viên lớp học.

 Các đại biểu dự Lễ khai mạc lớp học

     Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã năm 2021 được mở theo Đề án số 18 ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025". Tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tôn giáo và kỹ năng vận động các chức sắc tôn giáo; nghiệp vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới; chức năng , nhiệm vụ và kỹ năng công tác của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... 01 buổi thảo luận, trao đổi và nghe báo cáo chuyên đề, 01 bài kiểm tra cuối khóa.

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

     Thông qua khóa học, các học viên sẽ được trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Mặt trận ở cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 Đ/c Trần Duy Rô Nin - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

      Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng chúc mừng các học viên về tham gia khóa học. Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu, các khoa phòng quan tâm, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy quản lý lớp học chặt chẽ, sâu sát tình hình lớp học; nghiên cứu áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức học trực tuyến. Về phía học viên, đồng chí yêu cầu phải xác định đúng động cơ, thái độ học tập; chấp hành nghiêm quy chế học tập trực tuyến. Đặc biệt, lớp học diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị cử học viên tham gia khóa học và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà trong thời gian tới./.

 

 

Toàn cảnh lễ khai mạc trực tuyến 

Hằng Nga