Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K7 Hoàng Mai, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023
21/10/2021 09:43
Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 21/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K7 Hoàng Mai, hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Thị ủy Hoàng Mai có đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai; các đồng chí: Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai...
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K7 Hoàng Mai, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023

      Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 21/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K7 Hoàng Mai, hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Thị ủy Hoàng Mai có đồng chí Lê Trường Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai; các đồng chí: Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đại diện các ban ngành thị xã Hoàng Mai; Trung tâm chính trị thị xã Hoàng Mai. Về phía nhà trường có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K7 Hoàng Mai.

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

      Lớp Trung cấp LLCT K7 Hoàng Mai, hệ không tập trung khóa học 2021 - 2022 có 76 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.


Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng tại điểm cầu Trung tâm chính trị thị xã Hoàng Mai

                Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Thông qua việc học tập lý luận chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng cho mình một phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị góp phần đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XI; nâng cao kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương". Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm quy chế học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp trong tình hình mới để đảm bảo yêu cầu đề ra.

 

Đ/c Trần Duy Rô Nin, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học tại điểm câu Trường Chính trị tỉnh

      Thay mặt lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai, đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai cảm ơn nhà trường đã linh hoạt, tạo điều kiện để lớp được khai giảng đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đơn vị. Đồng chí yêu cầu học viên phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, trang thiết bị phục vụ học tập nghiêm túc; tiếp thu kiến thức căn bản; kết thúc khóa học phải nâng cao được về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị. Đối với các đơn vị có học viên đi học, đồng chí yêu cầu cơ quan tạo mọi điều kiện, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để học viên tham gia đi học đầy đủ nghiêm túc.

 Toàn cảnh Lễ Khai giảng tại điểm cầu Trung tâm chính trị Hoàng Mai    

     Đại diện học viên lớp K7 Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Đình Lợi gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Thị ủy - UBND, Trung tâm Chính trị Thị xã Hoàng Mai đã tạo điều kiện để học viên được tham gia lớp học. Đồng chí xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy quy chế của lớp, nỗ lực phấn đấu để đáp lại sự tin tưởng mà Thị ủy và nhà trường đã gửi gắm; trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Hằng Nga