Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.10 mở tại Yên Thành, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023
22/03/2022 12:48
Sáng ngày 21/3/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.10 mở tại huyện Yên Thành, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Huyện ủy Yên Thành có đồng chí Trần Thị Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Danh Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy;
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.10 mở tại Yên Thành, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023

      Sáng ngày 21/3/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.10 mở tại huyện Yên Thành, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Huyện ủy Yên Thành có đồng chí Trần Thị Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Danh Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị; các đồng chí đại diện các ban ngành Huyện ủy  Yên Thành, Trung tâm chính trị huyện Yên Thành. Về phía nhà trường có đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.10.


Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học

      Lớp Trung cấp LLCT K52B.10, mở tại Yên Thành, hệ không tập trung khóa học 2022 - 2023 có 58 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.


Đ/c Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Thông qua việc học tập lý luận chính trị, giúp học viên được rèn luyên một cách toàn diện và chặt chẽ về tính Đảng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; lề lối tác phong làm việc khoa học; hoàn thiện kỹ năng đồng thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

     Để khóa học đạt chất lượng cao, đồng chí yêu cầu các học viên phải xây dựng ý thức, nề nếp học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của người học viên. Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Yên Thành phát biểu tại Lễ khai giảng

      Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy Yên Thành, đồng chí Thái Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng đã nhà trường đã linh hoạt, tạo điều kiện để Trung tâm tổ chức chiêu sinh và khai giảng kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp cùng Trung tâm để tổ chức, quản lý lớp học, giúp lớp học hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Về phía Huyện ủy, đồng chí xin hứa sẽ đảm bảo các điều kiện để phối hợp thực hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng với hình thức linh hoạt, hiệu quả. Đối với học viên, đồng chí yêu cầu phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, trang thiết bị phục vụ học tập nghiêm túc; tiếp thu kiến thức căn bản; với mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ  góp phần hoàn thành tôt mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.