Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu, khóa học 2021-2022
20/09/2021 01:09
Sáng 20/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu, khóa học 2021-2022. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Lưu; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu...
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu, khóa học 2021-2022

     Sáng 20/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu, khóa học 2021-2022. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Lưu; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K24 Quỳnh Lưu.


Các đại biểu tại các điểm cầu tham dự Lễ khai giảng  

      Lớp Trung cấp LLCT K24 Quỳnh Lưu, khóa học 2021 - 2022 học theo chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.


     Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Mục tiêu của chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thông qua khóa học, học viên được rèn luyện một cách toàn diện và chặt chẽ về tính Đảng; ý thức giai cấp, trách nhiệm Đảng viên, lề lối tác phong làm việc khoa học... nâng cao kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương". Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm quy chế học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp trong tình hình mới để đảm bảo yêu cầu đề ra.


Đ/c Trần Duy Rô Nin, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học    

     Thay mặt lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Lê Xuân Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện mở lớp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho huyện nhà theo mục tiêu nghị quyêt đại hội Đảng bộ huyện đề ra; đồng chí cũng cam kết phối hợp với nhà trường trong việc chỉ đạo trung tâm chính trị, ban cán sự lớp quản lý chặt chẽ học viên trong quá trình học trực tuyến. Đồng chí yêu cầu học viên phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, trang thiết bị phục vụ học tập nghiêm túc; tiếp thu kiến thức căn bản. Kết thúc khóa học phải nâng cao được về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị.


Đ/c Lê Xuân Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu trực tuyến tại Lễ khai giảng

     Đại diện học viên lớp K24 Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Thị Tân gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Huyện ủy - UBND, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Lưu đã tạo điều kiện để học viên được tham gia lớp học. Đồng chí xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy quy chế của lớp, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả như mong muốn, trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Hằng Nga