Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K21 Thanh Chương
16/08/2021 06:03
Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 16/8/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K21 Thanh Chương. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy - UBND, Trung tâm chính trị huyện Thanh Chương; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu...
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K21 Thanh Chương

      Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 16/8/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K21 Thanh Chương. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy - UBND, Trung tâm chính trị huyện Thanh Chương; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K21.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng   

      Lớp Trung cấp LLCT K21 Thanh Chương, khóa học 2021 - 2022 là lớp đầu tiên tại huyện, thành thị học theo chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.


     Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Thông qua việc học tập lý luận chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng cho mình một phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị góp phần đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XI; nâng cao kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương". Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm quy chế học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp trong tình hình mới để đảm bảo yêu cầu đề ra.


Đ/c Lê Thu Hường, Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học     

     Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện mở lớp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho huyện nhà theo mục tiêu nghị quyêt đại hội Đảng bộ huyện đề ra; đồng chí cũng cam kết phối hợp với nhà trường trong việc chỉ đạo trung tâm chính trị, ban cán sự lớp quản lý chặt chẽ học viên trong quá trình học trực tuyến. Đồng chí yêu cầu học viên phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, trang thiết bị phục vụ học tập nghiêm túc; tiếp thu kiến thức căn bản; kết thúc khóa học phải nâng cao được về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị. Đối với các đơn vị có học viên đi học, đồng chí yêu cầu cơ quan tạo mọi điều kiện, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để học viên tham gia đi học đầy đủ nghiêm túc.


   Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu trực tuyến tại Lễ khai giảng

     Đại diện học viên lớp K21 Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Thành Nam gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Huyện ủy - UBND, Trung tâm Chính trị huyện Thanh Chương đã tạo điều kiện để học viên được tham gia lớp học. Đồng chí xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy quy chế của lớp, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả như mong muốn, trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Hằng Nga