Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.9, (mở tại huyện Con Cuông) hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023
14/03/2022 12:10
Sáng ngày 14/3/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện ủy, Trung tâm Trung tâm Chính trị huyện Con Cuông tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị K52B.9, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Lô Văn Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy...
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.9, (mở tại huyện Con Cuông) hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023

Sáng ngày 14/3/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện ủy, Trung tâm Trung tâm Chính trị huyện Con Cuông tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị K52B.9, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Lô Văn Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí  Phạm Trọng Bình, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban và học viên lớp K52B.9.


Các đại biểu dự Lễ khai giảng (Ảnh Xuân Hậu)

 Lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.9, hệ không tập trung, khoá học 2022– 2023 tại huyện Con Cuông  được mở với sự tham gia của 52 học viên đến từ các phòng ban, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện.    


Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học  (Ảnh Xuân Hậu)

Khóa học sẽ được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử ĐCSVN. Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng –an ninh, Nhà nước- Pháp luật, Khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ đảng-đoàn thể…Góp phần rèn luyện lập trường, tư tưởng,đạo đức phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, đồng thời giúp các học viên vận dụng lý luận thực tiến và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là tại cơ sở.


Đ/c Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các Quyết định liên quan đến lớp học (Ảnh Xuân Hậu)

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị tại huyện Con Cuông nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; thông qua học tập, nghiên cứu giúp học viên chủ động áp dụng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế hoạt động của bản thân và cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra, yêu cầu các học viên cần xác định rõ động cơ học tập, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, học để làm việc, làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng kế hoạch chủ động, thời gian biểu hợp lý giữa việc học, việc cơ quan; tự giác rèn luyện và cầu thị trong học tập, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình của khóa học, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và Trung tâm Chính trị huyện Con Cuông.


Toàn cảnh Lễ khai giảng (Ảnh Xuân Hậu)

Hằng Nga - Phương Nam