Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1, K52.2, hệ tập trung, khóa học 2022
23/05/2022 01:37
Sáng ngày 23/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1 và K52.2, hệ tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyên, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên hai lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1 và K52.2...
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1, K52.2, hệ tập trung, khóa học 2022

      Sáng ngày 23/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1 và K52.2, hệ tập trung, khóa học 2022. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyên, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên hai lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.1 và K52.2.

Các đại biểu tham dự lễ Khai giảng

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học

      Lớp Trung cấp LLCT K52.1, K52.2, hệ tập trung khóa học 2022 có 100 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương. Khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

Đ/c Lê Thu Hường, Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Khóa học lý luận chính trị nhằm giúp học viên trang bị thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quan lý…; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; lề lối tác phong làm việc khoa học; hoàn thiện kỹ năng đồng thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Tập thể lớp Trung cấp Lý luận chính trị K51.1 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự lễ khai giảng

 

Tập thể lớp Trung cấp Lý luận chính trị K51.2 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự lễ khai giảng

       Để khóa học đạt chất lượng cao, đồng chí yêu cầu các học viên phải xây dựng ý thức, nề nếp học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.